ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ

“Висока якість продукції – забезпечення випуску запасних частин до двигунів внутрішнього згоряння, відповідних по техніко-економічними показниками вимогам як внутрішніх, так і зарубіжних споживачів, визнання результатів наших робіт на світовому рівні”

Політика керівництва спрямована на реалізацію стратегічної мети, а також поточних завдань в сфері якості:

  • задоволення вимог замовника;
  • аналіз функціонування системи управління якістю з боку керівництва з метою забезпечення коригувальні та запобіжні дії;
  • постійний контроль і моніторинг усіх процесів, що діють на підприємстві;
  • доведення до всього персоналу важливості задоволення вимог замовника;
  • пошук і вивчення ринків збуту для розширення області застосування продукції, що випускається;
  • попередження негативного впливу результатів діяльності підприємства на суспільство і навколишнє середовище.

Основні цілі:

  • постійне вдосконалення системи управління якістю;
  • забезпечення повної відповідності між компетентністю фахівця і виконуваної ним роботи;
  • пошук нових технологій і поліпшення існуючих за рахунок модернізації обладнання та застосування нових матеріалів;
  • забезпечення впізнаваності фірми завдяки відповідній рекламі.

Ми здійснимо ці цілі, якщо будемо постійно домагатися поліпшення наших головних процесів: виробництво, управління персоналом і контроль.

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за створення необхідних умов для реалізації “Політики в області якості”.

Директор ТОВ ”Автопривод” Печатка ТОВ Акімов О.В.